PARKOVANIE - Šafranová záhrada RESIDENCE

Parkovacie miesto P1 Parkovacie miesto P2 Parkovacie miesto P3 Parkovacie miesto P4 Parkovacie miesto P5 Parkovacie miesto P6 Parkovacie miesto P7 Parkovacie miesto P8 Parkovacie miesto P9 Parkovacie miesto P10 Parkovacie miesto P11 Parkovacie miesto P12 Parkovacie miesto P13 Parkovacie miesto P14 Parkovacie miesto P15 Parkovacie miesto P16 Parkovacie miesto P17 Parkovacie miesto P18 Parkovacie miesto P19 Parkovacie miesto P20 Parkovacie miesto P21 Parkovacie miesto P22 Parkovacie miesto P23 Parkovacie miesto P24 Parkovacie miesto P25 Parkovacie miesto P26 Parkovacie miesto P27 Parkovacie miesto P28 Parkovacie miesto P29 Parkovacie miesto P30 Parkovacie miesto P31 Parkovacie miesto P32 Parkovacie miesto P33 Parkovacie miesto P34 Parkovacie miesto P35 Parkovacie miesto P36 Parkovacie miesto P37 Parkovacie miesto P38 Parkovacie miesto P39 Parkovacie miesto P40 Parkovacie miesto P41 Parkovacie miesto P42 Parkovacie miesto P43 Parkovacie miesto P44 Parkovacie miesto P45 Parkovacie miesto P46 Parkovacie miesto P47 Parkovacie miesto P48 Parkovacie miesto P49 Parkovacie miesto P50 Parkovacie miesto P51 Parkovacie miesto P52 Parkovacie miesto P53 Parkovacie miesto P54 Parkovacie miesto P55 Parkovacie miesto P56 Parkovacie miesto P57 Parkovacie miesto P58 Parkovacie miesto P59 Parkovacie miesto P60 Parkovacie miesto P61 Parkovacie miesto P62 Parkovacie miesto P63 Parkovacie miesto P64 Parkovacie miesto P65 Parkovacie miesto P66 Parkovacie miesto P67 Parkovacie miesto P68 Parkovacie miesto P69 Parkovacie miesto P70 Parkovacie miesto P71 Parkovacie miesto P72 Parkovacie miesto P73 Parkovacie miesto P74 Parkovacie miesto P75 Parkovacie miesto P76 Parkovacie miesto P77 Parkovacie miesto P78 Parkovacie miesto P79 Parkovacie miesto P80 Parkovacie miesto P81 Parkovacie miesto P82 Parkovacie miesto P83 Parkovacie miesto P84 Parkovacie miesto P85 Parkovacie miesto P86 Parkovacie miesto P87
Označenie Cena
s DPH
Stav
P1 + sklad 10 000€ predaný
P2 + sklad 10 000€ rezervovaný
P3 + sklad 10 000€ predaný
P4 + sklad 10 000€ predaný
P5 + sklad 10 000€ predaný
P6 + sklad 10 000€ predaný
P7 + sklad 10 000€ predaný
P8 + sklad 10 000€ predaný
P9 + sklad 10 000€ predaný
P10 + sklad 10 000€ predaný
P11 + sklad 10 000€ predaný
P12 + sklad 10 000€ predaný
P13 + sklad 10 000€ predaný
P14 + sklad 10 000€ predaný
P15 + sklad 10 000€ predaný
P16 + sklad 10 000€ predaný
P17 + sklad 10 000€ rezervovaný
P18 + sklad 10 000€ rezervovaný
P19 + sklad 10 000€ rezervovaný
P20 + sklad 10 000€ rezervovaný
P21 + sklad 10 000€ predaný
P22 + sklad 10 000€ predaný
P23 + sklad 10 000€ predaný
P24 + sklad 10 000€ predaný
P25 + sklad (invalid) 13 000€ rezervovaný
P26 + sklad 10 000€ rezervovaný
P27 + sklad 10 000€ predaný
P28 + sklad 10 000€ rezervovaný
P29 + sklad 10 000€ predaný
P30 + sklad 10 000€ predaný
P31 + sklad 10 000€ predaný
P32 + sklad 10 000€ predaný
P33 + sklad 10 000€ predaný
P34 + sklad 10 000€ predaný
P35 + sklad 10 000€ predaný
P36 + sklad 10 000€ predaný
P37 + sklad 10 000€ rezervovaný
P38 + sklad 10 000€ predaný
P39 + sklad 10 000€ predaný
P40 + sklad 10 000€ rezervovaný
P41 + sklad 10 000€ rezervovaný
P42 + sklad 10 000€ predaný
P43 + sklad 10 000€ predaný
P44 + sklad 10 000€ rezervovaný
P45 8 000€ predaný
P46 8 000€ predaný
P47 8 000€ rezervovaný
P48 8 000€ rezervovaný
P49 10 000€ rezervovaný
P50 8 000€ k dispozícii
P51 8 000€ k dispozícii
P52 8 000€ k dispozícii
P53 8 000€ predaný
P54 8 000€ predaný
P55 10 000€ rezervovaný
P56 8 000€ k dispozícii
P57 8 000€ k dispozícii
P58 8 000€ rezervovaný
P59 8 000€ rezervovaný
P60 8 000€ rezervovaný
P61 + sklad 10 000€ predaný
P62 + sklad 10 000€ predaný
P63 + sklad 10 000€ predaný
P64 + sklad 10 000€ predaný
P65 + sklad 10 000€ predaný
P66 + sklad 10 000€ predaný
P67 + sklad 10 000€ rezervovaný
P68 + sklad 10 000€ predaný
P69 + sklad 10 000€ predaný
P70 + sklad 10 000€ predaný
P71 + sklad 10 000€ rezervovaný
P72 + sklad 10 000€ rezervovaný
P73 + sklad 10 000€ rezervovaný
P74 + sklad 10 000€ predaný
P75 + sklad 10 000€ predaný
P76 + sklad 10 000€ rezervovaný
P77 + sklad 10 000€ predaný
P78 + sklad 10 000€ predaný
P79 + sklad 10 000€ rezervovaný
P80 + sklad 10 000€ rezervovaný
P81 + sklad 10 000€ rezervovaný
P82 + sklad 10 000€ rezervovaný
P83 + sklad 10 000€ predaný
P84 + sklad 10 000€ predaný
P85 + sklad 10 000€ predaný
P86 + sklad (invalid) 13 000€ predaný
P87 + sklad (invalid) 13 000€ predaný