KTO SME - Safran Slovakia
Riadenie projektu

Financie, controlling, administratíva Ing. Martin Takáč, MBA

Ing. Martin Takáč, MBA – financie, controlling, administratíva

Pracoval ako vedúci finančného oddelenia KERKO, a.s., (najväčší výrobca keramických obkladov a dlažieb v SR) v rokoch 2001-2004. Zodpovedal za financovanie investičného projektu výrobná hala a výrobná linka S3 v objeme investície 250 mil. SKK. Po vstupe zahraničného investora (skupina LASSELSBERGER) bol od roku 2004 do roku 2009 finančný riaditeľ KERKO, a.s. zodpovedný za množstvo investičných projektov (technologické celky), pričom v rokoch 2007-2009 zastával pozíciu predsedu predstavenstva. Od roku 2008 až do súčasnosti finančný riaditeľ KERKOTHERM, a.s. a od 2010 predseda predstavenstva SAFRAN Slovakia, a.s..

Predaj a marketing Daniel Takáč, MBA

Daniel Takáč, MBA – predaj a marketing

Pracoval ako riaditeľ maloobchodnej siete stavebných materiálov KERKO v rokoch 2001-2004. Počas tohto obdobia realizované investície na vybudovanie siete 30 retailových predajní, ktorá sa stala v objeme predaja lídrom slovenského trhu. V rokoch 2004 – 2006 riaditeľ pre marketing KERKO, a.s.. (LASSELSBERGER Group). V rokoch 2006-2008 obchodným riaditeľom KERKO, a.s. (LASSELSBERGER Group) a zodpovedným za cross-selling koncernových produktov na slovenskom a zahraničnom trhu. Počas rokov 1999 – 2005 poradca Regionálnej Talianskej obchodnej komory v Terste pre Slovenskú a Českú Republiku. V rokoch 2009 až do súčasnosti člen predstavenstva a výkonný riaditeľ DaVinciGroup, a.s., spoločnosti ktorá je vlastníkom pozemkov pri OC Optima Košice, kde pripravuje výstavbu polyfunkčného centra. Od roku 2010 člen predstavenstva SAFRAN Slovakia, a.s..

Manažér výstavby Ing. Miroslav Močáry

Ing. Miroslav Močáry – manažér výstavby (zastupujúci investora), technický a stavebný dozor

Dlhoročný vedúci pracovník v odbore pozemných stavieb. Ako investor, zhotoviteľ alebo stavebný dozor zrealizoval niekoľko desiatok stavieb, medzi najväčšie patria Heringeš – Panoráma Košice (53 domov, 5480 m2 bytových priestorov), Apartmánové centrum Čermeľ Košice (2140 m2 bytových priestorov), polyfunkčný bytový komplex na Moyzezovej 36 (1560m2 bytových a kancelárskych priestorov), Administratívna budova Alvincziho 12 Košice (740 m2 kancelárskych priestorov), Barkóczyho palác Mäsiarska Košice (1000 m2 bytových a kancelárskych priestorov), rekonštrukcia Šrobárových kasárni v Košiciach (1700 m2 obytných a kancelárskych priestorov) a mnohé iné.

Projektant a autorský dozor Ing. Jozef Páleš

Ing. Jozef Páleš – projektant a autorský dozor

Konateľ projekčného štúdia ARDING (referencie na http://www.arding.sk).