HISTÓRIA - Šafranová záhrada RESIDENCE

Južná strana Moldavskej cesty sa v osemdesiatych rokoch 19. Storočia rozdeľovala v zlome domového radu, neďaleko továrne na škrob postavenej v roku 1864. Na mieste úzkej prieluky, ktorou odtekal malý potôčik, vznikla Šafránová (Zborovská) ulica. Komunikačne prepojila priliehajúcu časť mesta s rozľahlými lúkami na juhu, ktorým sa hovorilo Šafránová záhrada. Fotografie Šafránovej záhrady z roku 1913 informujú o zmenách, ktoré sa odohrali na jej severe. Pri rozpredaji majetku zrušeného cukrovaru zaujali plochu jeho krásnej záhrady delostrelecké kasárne s jazdiarňou-1895.


Zdroj: Košice 1780-1918, autor: PhDr. Zdeněk Nemec CSc, Ing. arch. Jozef Duchoň, Kristína Rybárová, vydavateľstvo Pergamen 1994