FINANCOVANIE - Šafranová záhrada RESIDENCE

Viete, že Vám stačí iba 500 Eur na rezerváciu bytu?

  1. Rezervačná zábezpeka 500 Eur

    V prípade Vášho záujmu o rezerváciu konkrétneho bytu Vám daný byt zarezervujeme na dobu 7 dní. Pokiaľ potrebujete rezervovať byt na dlhšie obdobie (maximálne 60 dní), tak po podpise rezervačnej zmluvy a zaplatení rezervačnej zábezpeky v sume 500,- Eur sa vybraný byt rezervuje vo Váš prospech a nebude ponúkaný ostatným zákazníkom. Tento krok je možné vynechať a pristúpiť rovno k bodu 2 – podpisu Zmluvy o budúcej zmluve.

  2. Zmluva o budúcej zmluve

    Následne sa zákazník vyzve na podpis Zmluvy o budúcej zmluvy a zloženie zálohy vo výške 20% z ceny bytu s DPH. Pokiaľ ste predtým zložili rezervačnú zábezpeku, táto Vám bude vrátená. Pokiaľ potrebujete pomôcť s prefinancovaním tejto zálohy, radi Vám zorganizujeme stretnutie s bankárom, ktorý Vám navrhnevýhodné možnosti financovania.

  3. Odovzdanie bytu

    Kolaudáciu a následné odovzdanie bytu plánujeme v decembri 2013. Zároveň s odovzdaním bytu dôjde k podpisu samotnej Kúpnej zmluvy a doplatenie zvyšných 80% kúpnej ceny s DPH. V tejto súvislosti Vám už dnes radi pomôžeme získať výhodné hypotekárne financovanie pre Vašu novú nehnuteľnosť – neváhajte sa na nás obrátiť.

Zvýhodnené podmienky financovania v ČSOB